?

Log in

No account? Create an account
Deze community gaat stoppen, het is nog al dood en er word niks meer… - Are you sweet enough? [entries|archive|friends|userinfo]
Pwetty Candydolls

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 26th, 2005|07:43 pm]
Pwetty Candydolls

pwettycandydoll

[cyberreflecti0n]
Deze community gaat stoppen,
het is nog al dood en er word niks meer mee gedaan..
Dus, bedankt voor de mensen die mee deden of mee wilden doen.
With love,
cYberreflect!0n
linkReply

Comments:
From: yuna4evah
2005-05-26 05:46 pm (UTC)
aaww :( I'm sorry :(
Ik had actiefer moeten zijn XD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: cyberreflecti0n
2005-05-26 05:47 pm (UTC)
Hahah nee gekkie,
maar ik doe er zelf ook niks meer aan..
en er zijn redelijk weinig leden, dus het heeft weinig zin meer:P
*kusjeknuf*
(Reply) (Parent) (Thread)
From: yuna4evah
2005-05-26 05:48 pm (UTC)
jah dat klopt wel, dat is met meerdere comms. zo :P ik heb ook zon ding ligt half stil, doe er alles aan het actiever te krijgen maar of dat nou lukt ? XD
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: cyberreflecti0n
2005-05-26 05:48 pm (UTC)
Inderdaad:P
haha
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ghoulscout_
2005-05-27 11:48 am (UTC)
Heel jammer, misschien ooit weer een nieuwe? ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: __gwendolyn
2005-05-28 12:54 pm (UTC)
jammer & sorry:(

Kusje.
(Reply) (Thread)