?

Log in

Are you sweet enough? [entries|archive|friends|userinfo]
Pwetty Candydolls

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Dec. 9th, 2005|07:15 pm]
Pwetty Candydolls
punk_princess00
Image hosted by Photobucket.com


this community is exclusive.

we don't accept just anybody.


you think you've got what it takes? lets find out...
linkpost comment

(no subject) [Dec. 7th, 2005|07:21 pm]
Pwetty Candydolls
punk_princess00
linkpost comment

(no subject) [Nov. 28th, 2005|04:46 pm]
Pwetty Candydolls

__gwendolyn
Rechtstreeks uit de brief:

Dit is een ondergoeduitwisseling! Een wat? Ja, juist; een odergoeduitwisseling.

Stuur nieuw ondergoed (slipje/string/boxer) met alle kaartjes er nog aan naar de persoon die boven deze brief op nummer 1 staat.

Gebruik vervolgens de lege kopie die ik hierbij heb meegestuurd, kopieer deze 6 keer en zet mijn naam op alle 6 de brieven op nummer 1 en je eigen naam op nummer 2.
Stuur deze brief naar 6 vriendinnen en vergeet niet ook bij alle 6 een lege kopie mee te sturen.

Als dit je niet lukt binnen een week, wil je me dit dan laten weten?
Het is namelijk niet voor de mensen die al meedoen en met smart zitten te wachten tot hun nieuwe, spannende, gekke onderbroek binnenkomt.

Verstuur het ondergoed in een envelop en je zult zelf 36 stuks gloednieuw ondergoed ontvangen!! Het is grappig om te zien wat voor een verschillend ondergoed je allemaal krijgt.
Vergeet niet je maat en keuze van broekje op te geven!
Wees niet verlegen, stuur gerust zelf ook iet bijzonders naar degene op nummer 1!

Het gebeurt zelden dat er iemand afhaakt, omdat we allemaal (we zijn vrouwen!) wel wat grappige, sexy, onderbroekjes kunnen gebruiken, Je krijgt wel 36 stuks voor de prijs van 1! Je zult ze binnen twee weken ontvangen als je deze brieven meteen doorstuurt.

Doe alsjeblieft mee en zorg dat het ondergoed de hele wereld over blijft gaan!

Bedankt en geniet van je nieuwe ondergoed!!

Ik heb nog 6 mensen nodig, please (a)
linkpost comment

(no subject) [Oct. 27th, 2005|07:39 pm]
Pwetty Candydolls

__goddamn
Application!Collapse )
linkpost comment

(no subject) [Oct. 9th, 2005|03:39 pm]
Pwetty Candydolls
punk_princess00
Sweet enough?Collapse )
linkpost comment

(no subject) [Aug. 12th, 2005|12:51 pm]
Pwetty Candydolls

hysterica_
linkpost comment

stamped member// pictures [Jun. 12th, 2005|04:19 pm]
Pwetty Candydolls
nieta

more!Collapse )
link4 comments|post comment

(no subject) [May. 26th, 2005|07:43 pm]
Pwetty Candydolls

cyberreflecti0n
Deze community gaat stoppen,
het is nog al dood en er word niks meer mee gedaan..
Dus, bedankt voor de mensen die mee deden of mee wilden doen.
With love,
cYberreflect!0n
link7 comments|post comment

(no subject) [May. 20th, 2005|11:47 am]
Pwetty Candydolls

sugarspiderr

Sweet Enough?Collapse )

link9 comments|post comment

(no subject) [Jan. 2nd, 2000|05:04 am]
Pwetty Candydolls
porngroove
I'm outta here
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]